Lastväxlarbil.

Björn kör lastväxlarbilen och plogar under vinterhalvåret.