Lastväxlarbil.

Urban och Robert utför markarbeten och plogar under vinterhalvåret.